Hot line:(497) 22 20 20

საკრებულოს მორიგი სხდომა 22 იანვარს გაიმართება

22 January, 2019

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა გაიმართება მიმდინარე წლის 22 იანვარს 12:00 საათზე.
მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი #3, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სხდომათა დარბაზი.

Share page