ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20
ქალაქ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ

გააზიარე