ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ

გააზიარე