ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
სოფელი ზედუბანი -დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №3 ოქმი 01/25/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოციალური პროგრამები და დახმარების გაცემის წესი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან განსახორციელებელი მუნიციპალური სოციალური პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ №30 დადგენილება 02/27/2018 03/05/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ლაშია - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №30 ოქმი 02/06/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ლეყერეთი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №31 ოქმი 02/06/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ოჯოლა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №32 ოქმი 02/06/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ხორჩანა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №33 ოქმი 02/07/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ჯვარისა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №34 ოქმი 02/06/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ცვლილება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის პროგრამულ ბიუჯეტში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №4 დადგენილება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი დაბაძველი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №4 ოქმი 01/25/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №42 დადგენილება 04/27/2018 05/03/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ №43 დადგენილება 12/22/2017 12/28/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ №43 დადგენილება 12/22/2017 12/28/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერის ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2018 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ №48 13 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ №48 14 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ანგარიში 2018 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ანგარიში 2018 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ №48 15 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე №48 16 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019–2020 წლების სამოქმედო გეგმა გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019–2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ №48 17 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დაგეგმილ ინფრასტრუქტურული პროექტებში ,,რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №48 85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №48 18 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კურორტ ცხრაჯვარის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა კურორტ ცხრაჯვარის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმისა და ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ №48 19 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გეგმიური სხდომის ჩატარების შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გეგმიური სხდომის ჩატარების შესახებ №48 20 ბრძანება 03/15/2019 03/19/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახე №48 32 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
ა.(ა).ი.პ ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“ ანგარიში ა.(ა).ი.პ ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“ ანგარიში №48 33 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
ა.(ა).ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის ანგარიში ა.(ა).ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის ანგარიში №48 34 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
2019 წლის საგაზაფხულო სამუშაოები მიმდინარეობა ინფორმაცია, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ №48 35 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზაციო გეგმაში ცვლილების შესახებ “ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ” ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის N48 11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ №48 36 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე №4812 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება სოციალური პროგრამებისა და დახმარების გაცემის წესში ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან განსახორცილებელი მუნიციპალური სოციალური პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №5 დადგენილება 02/28/2019 03/06/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ახალსოფელი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №5 ოქმი 01/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №51 დადგენილება 05/10/2018 05/17/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან განსახორციელებელი მუნიციპალური სოციალური პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან განსახორციელებელი მუნიციპალური სოციალური პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 თებერვლის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ №55 დადგენილება 05/30/2018 06/07/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №56 დადგენილება 06/27/2018 07/02/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №58 დადგენილება 07/27/2018 08/01/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ბზიაური- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №6 ოქმი 01/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ №6 დადგენილება 02/28/2019 03/06/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. №67 დადგენილება 08/23/2018 08/24/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. №68 დადგენილება 08/29/2018 08/31/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი სამტრედია- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №7 ოქმი 01/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
კონსულტაცია სოფელ კურსების მოსახლეობასთან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №8 ოქმი 02/05/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გელათისს საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №9 ოქმი 02/05/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია

Pages