ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

გენდერული საბჭოს შემადგენლობა

 •  ნატალია კობახიძე  - საბჭოს თავმჯდომარე
 • ინგა ფარცხალაძე -  მდივანი
 • იოსებ რობაქიძე- წევრი
 •  გიორგი ლომთაძე -  წევრი
 •  სოფიო ბოჭორიშვილი -  წევრი
 •  ზაზა გოჩელაშვილი - საბჭოს წევრი
 •  გრიგოლი ჩიხლაძე -  წევრი
 •  იზოლდა ნემსაძე -  წევრი
 •  ნატო ცირეკიძე -  წევრი
 • ირაკლი მერკვილაძე -წევრი
 • ფატმანი რობაქიძე-წევრი
 • ირაკლი აბესაძე-წევრი
 •  ეკატერინე ტურაბელიძე - წევრი
 •  ქეთევან გოცირიძე -  წევრი
 •  მაია კეზევაძე -  წევრი
 • თინათინ ცქიფურიშვილი - წევრი
 • თამაზ ფართლაძე - წევრი
   
გააზიარე