ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

დავით ჩერქეზიშვილი

დაბადების თარიღი: 1976 წელი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ელ-ფოსტა: david.cherkezishvili@tkibuli.gov.ge

ტელ: +497 222020

 

 

 

 

განათლება:

 • 2016 წელი -დაასრულა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

               აკადემიური ხარისხი- დოქტორი

               მინიჭებული კვალიფიკაცია -   ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

 • 2010 წელი -  დაასრულა საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო უნივერსიტეტი

               აკადემიური ხარისხი- მაგისტრი

               მინიჭებული კვალიფიკაცია - კერძო სამართლის მაგისტრი

 • 1999 წელი - თბილისის ბიზნესისა და სოციალური მართვის უნივერსიტეტი

               აკადემიური ხარისხი - მაგისტრთან გათანაბრებული

               მინიჭებული კვალიფიკაცია - მენეჯერი

 

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2021 წლიდან - დღემდე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი
 • 2021 წლიდან  - დღემდე ააიპ ’’საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
 • 2023 - დღემდე აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი პროფესორი
 • 2018 – 2022 წწ. -  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი
 • 2017 – 2018 წწ.  - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი
 • 2013 – 2021 წწ.  - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის რექტორი
 • 2012 – 2013 წწ.  - ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა (რესპუბლიკური საავადმყოფო) გენერალური დირექტორის მოადგილე
 • 2012 – 2012 წწ.  -,,რეფერალური ჰოსპიტალი 2012" დირექტორი
 • 2011 – 2012  წწ. - Bagebey City Group, სს ,,პარკ პლეისი“ პროექტების მენეჯერი
 • 2008 – 2011 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი
 • 2007 – 2008 წწ. - სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“ ოზურგეთი მენეჯერი
 • 2006 – 2007 წწ. - ,,საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო, ენერგოკომპანია“, ოზურგეთი მენეჯერი
 • 2005 – 2006  წწ. - სს ,,საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანია“, სენაკი მენეჯერი
 • 2004 – 2005  წწ. - სს ,,საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანია“, წალენჯიხა მენეჯერი
 • 2002 – 2004  წწ. - ასოციაცია ,,დიდოსტატის მარჯვენა“ ეკონომისტი, წარმოების უფროსი

 

 სამეცნიერო ნაშრომები:

 

2022 - სტატია: A study into Georgian universities’ approach to the national standards of quality for             

             teaching and learning

            ჟურნალის დასახელება - Journal of Further and Higher Education

             https://doi.org/10.1080/0309877 X.2022.2091922

2020-  სტატია:  Modern challenges: the socio-political issues of introducing professional and practice in

            doctoral education in the emerging economy of Georgia

            ჟურნალის დასახელება - Quality in Higher Education; (UK)

             https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2020.1728834

2019 -  მონოგრაფია:  რეგიონული ბიზნესის მდგომარეობა და მისი განვითარების      

             შესაძლებლობა საქართველოში (აჭარის მაგალითზე)

2017 - სტატია:  Necessity of the Implementation of the Vocational Doctorate Degree Program in Georgia

           ჟურნალი -  Work based learning e-journal international

2016 - სტატია:  რეგიონული ბიზნესის განვითარების მდგომარეობა საქართველოში აჭარის   

            მაგალითზე

            სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი - ,,ახალი ეკონომისტი’’

2016 - სტატია:  რეგიონული სოციალური სივრცე და ბიზნეს–გარემო, როგორც რეგიონში  

             მეწარმეობის განვითარების საფუძველი

             სამეცნიერო ჟურნალი -   ,,სოციალური ეკონომიკა XXI დ. ჩერქეზიშვილი საუკუნის         

             აქტუალური პრობლემები’’

 2014 - სტატია:  აჭარაში ბიზნეს – ინკუბატორების დაფუძნების პერსპექტივა

             ჟურნალი - ,,სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები’’

2014 - სტატია:  აჭარის რესურსული პოტენციალი და მის ბაზაზე ბიზნესის პრიორიტეტულ  

             მიმართულებათა გამოკვეთა

             სამეცნიერო ჟურნალი - ,,სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები’’

 2014 - შრომების კრებული-  საქართველოში ბიზნესისგანვითარების რეგიონული ასპექტები

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

 

 • 2021 წ.- საქართველო, EEU & TSU- საერთაშორისო კონფერენცია: ’’უნივერსიტეტების დანიშნულება და ინსტიტუციონალური ავტონომია: გამოწვევები და მათი გავლენა

                აკადემიური კომიტეტის თავჯდომარე

 • 2019 წ.  - საქართველო, EEU & Max Planck Institute -საერთაშორისო სამეცნიერო ვორკშოპი: ’’საშიში ტრანსნაციონალური დანაშაულები და მათთან ბრძოლის ეროვნული და  საერთაშორისო სამართლებრივი გზები და საჭიროებები’’.

         მოდერატორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

 • 2019 წ.-  საქართელო, EEU & NCEQE - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,უმაღლესი განათლების განვითარების მიმდინარე ტენდენციები”

                მოდერატორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

 

 • 2019 წ. -  საქართველო, EEU- სამეცნიერო კონფერენცია: ,,საქართველოში ინოვაციური პოტენციალის ამაღლების შესაძლებლობები“

           მოდერატორი

 • 2018 წ. -  UK, London, Middlesex University - 6th International conference on professional doctorates

          მოხსენებელი-  Paper title: Necessity of the Implementation of the Vocational Doctorate Degree Program in Georgia

 • 2018 წ. -  საქართველო, HR პროფესიონა ლთა გილდია - III საერთაშორისო HR კონფერენცია ,,ტექნოლოგიების ერა და ეიჩარი”

          მომხსენებელი :  ,,ცოდნა, როგორც ერთიანი რაციონალური პრინციპი“

 • 2017 წ. -  საქართველო, GTU & EEU სამეცნიერო კონფერენცია: ,,თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამები აგრობიზნესის განვითარების ხელშესაწყობად’’ EEU& GTU

          მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

 • 2017 წ. -  საქართველო, EEU, GIPA & CU სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ინოვაციური პოტენციალის ამაღლების ძირითადი პირობები’’

              საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

 • 2017 წ.-  საქართველო, EEU, GIPA & CU სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: ,,სადოქტორო დისერტაციების ხარისხის ამაღლება, როგორც ქვეყნის ინოვაციური პოტენციალის შესაძლებლობა“

               მოდერატორი

 • 2016 წ. - საქართველო, EEU,CU, - GIPA & FES სამეცნიერო კონფერენცია: ,,საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივები’’

               მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

 • 2016 წ. -   საქართველო, CU & EEU სამეცნიერო ვორკშოპი ,,საქართველოში ინოვაციური პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობა’’ CU & EEU

               მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

 • 2015 წ. -  საქართველო, TSU სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,საუნივერსიტეტო მეცნიერებისა და სწავლების კავშირი ბიზნესთან“

               მოხსენებელი: ,,საუნივერსიტეტო სწავლების, მეცნიერებისა და ბიზნესის კავშირის  მიმდინარე გამოწვევები საქართველოში“

 • 2014 წ. - საქართველო, ბათუმი, პირველი რეგიონული სიმპოზიუმი: ,,საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში

              მომხსენებელი - პრეზენტაცია თემაზე: ,,საქართველოში ბიზნესის განვითარების  რეგიონული ასპექტები”

დავით ჩერქეზიშვილი არის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების: ,,The New Economist” და ,,Collection of Scientific Papers'' სარედაქციო კოლეგიის წევრი და ვარშავის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი;
დავით ჩერქეზიშვილი არის დაოჯახებული, მას ჰყავს ოთხი შვილი - ქალიშვილი და სამი ვაჟი.

გააზიარე