ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

შრომის ანაზღაურების ხარჯი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მიერ მერიის თანამშრომლებზე 2021 წელს შრომის ანაზღაურებისა უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები - შრომის ანაზღაურება - 1 672 367,84 ლარი; დანამატი - 18 353,43 ლარი;

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მიერ მერიის თანამშრომლებზე 2022 წელს შრომის ანაზღაურებისა უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები - შრომის ანაზღაურება - 2 165361,52 ლარი;  ფულადი ჯილდო - 65 230 ლარი; დანამატი - 32757,31 ლარი.

გააზიარე