ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სააგიტაციო მასალის განთავსებისთვის გამოყოფილი სპეციალური ადგილების ჩამონათვალი

9 აგვისტო, 2021

2021 წლის 02 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის გამოყოფილი სპეციალური ადგილების ჩამონათვალი

გააზიარე