ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში   საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი - ელზა გვენატაძე 

   ტელ: 595 90 52 27   

        ელ-ფოსტა:datucha_7@yahoo.com

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი განსაზღვრულია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 22 აგვისტოს N47 1619 ბრძანებით „ტყიბულის მუნიცუიპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში არსებული საშტატო ერთეულების ფუნქციების დამტკიცების შესახებ“,  შესაბამისად, მერიის ადმინისტარაციული სამსახურის  III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

გააზიარე