ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

2018-2020   წლებში   ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 39 885 692 ლარის  ღირებულების 347 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა

28 დეკემბერი, 2020

2018-2020   წლებში   ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სულ  39 885 692 ლარის  ღირებულების 347 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა

  • რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 46 პროექტისთვის გამოიყო 13 461 493  ლარი
  • ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 34 პროექტისთვის გამოიყო  976 311 ლარი
  • სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფონდიდან 154 პროექტისთვის გამოიყო 1 064 000 ლარი
  • სტიქიის პრევენციისა და სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის 76 პროექტისთვის გამოიყო 1 184 866 ლარი
  • სხვადასხვა  უწყებებიდან  ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად  გამოიყო 23 199 022 ლარი

მუნიციპალიტეტში განხორცელებული პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ

გააზიარე