ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

საკრებულოს გეგმიური სხდომა 27 აპრილს გაიმართება

26 აპრილი, 2021

მ/წლის 27 აპრილს 12:00 სთ-ზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სხდომათა დარბაზში, საკრებულოს მორრიგი სხდომა გაიმართება, რომელის ტრანსლირება მოხდება  პირდაპირ ეთერში (facebook.com live), ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოფიციალურ ფეისბუკ გვერდზე: https://www.facebook.com/Tkibulisakrebulo

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1. დადგენილების პროექტი: ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

2. განკარგულების პროექტი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესერულების შესახებ.

3. განკარგულების პროექტი: ინფორმაცია, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შესახებ.

4. განკარგულების პროექტი: „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“; ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 თებერვლის N48 13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

https://www.facebook.com/Tkibulisakrebulo

გააზიარე