ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - „ლაჯანური-წყალტუბოს“ 500 კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანისა და ექსპლუატაციის პროექტი

17 ივნისი, 2024

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა და

ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო

ელექტროსისტემა“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს, ტყიბულისა და

ცაგერის მუნიციპალიტეტები

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და

განათლების ცენტრი

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 

 2024 წლის 24 ივნისი, 12:30 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ.

გუმბრას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა

 2024 წლის 24 ივნისი, 16:30 საათი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ.

ჯვარისას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა

 2024 წლის 25 ივნისი, 11:00 საათზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ.

ოფურჩხეთის ბიბლიოთეკის შენობა

 2024 წლის 25 ივნისი, 15:00 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ.

დღნორისას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა

 

სკოპინგის  ანგარიში

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:https://ei.gov.ge/

გააზიარე