ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2020  წელს გაწეული ტექნიკური მომსახურების ხარჯი  შეადგენს 8471 ლარს.

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 წელს გაწეული ტექნიკური მომსახურების ხარჯი  შეადგენს 14 000 ლარს.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2022 წელს გაწეული ტექნიკური მომსახურების ხარჯი  შეადგენს 1 102  ლარს.