ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში „საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტზე რეკომენდაციების გაცემის შესახებ“ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 19 აპრილის N208/ს ბრძანება N 208/ს ბრძანება 04/19/2024 05/13/2024 სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ № 27RSXOOO11 ოქმი 12/20/2018 12/21/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ № 27RSXOOO12 ოქმი 12/25/2018 12/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ № 27RSXOOOO9 ოქმი 12/11/2018 12/13/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ საწირის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №001 ოქმი 03/12/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ახალდაბის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0010 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბუეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0011 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გადაღმა წყალწითელას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0012 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გადმოღმა წყალწითელას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0013 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ივანეულის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0014 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლეღვას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0015 ოქმი 03/12/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძუყნურის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0016 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მუხურას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0017 ოქმი 02/22/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ორპირის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0018 ოქმი 02/24/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ზედა ჭყეპის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0019 ოქმი 02/23/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ახალსოფლის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №002 ოქმი 02/18/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ქვედა ჭყეპის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0020 ოქმი 02/24/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კოკას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0021 ოქმი 02/24/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლაფეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0022 ოქმი 02/23/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მანდიკორის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0023 ოქმი 02/23/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ნაბოსლევის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0024 ოქმი 02/23/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ოხომირას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0025 ოქმი 02/23/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ შუყერის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0026 ოქმი 02/23/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ჯონიას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0027 ოქმი 02/23/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ჯვარისის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0028 ოქმი 03/12/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ოჯოლის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0029 ოქმი 02/26/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბზიუაურის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №003 ოქმი 02/18/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ხორჩანას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0030 ოქმი 02/26/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლეყერეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0031 ოქმი 02/26/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლაშიას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0032 ოქმი 02/26/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ცუცხვათის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0033 ოქმი 02/25/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კურსების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0034 ოქმი 02/25/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გელათის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0035 ოქმი 02/25/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ დმოწამეთას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0036 ოქმი 02/25/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გურნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0037 ოქმი 03/02/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელკისორეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0038 ოქმი 03/02/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ანტორიას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0039 ოქმი 03/02/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ დაბაძვლის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №004 ოქმი 03/12/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კითხიჯის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0040 ოქმი 03/12/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბობოთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0041 ოქმი 03/02/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კორეეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0042 ოქმი 03/02/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ციხიას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0043 ოქმი 03/12/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ნაძვას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0044 ოქმი 03/02/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სოჩხეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0045 ოქმი 03/01/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ წყნორის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0046 ოქმი 03/01/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძმუისის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №0047 ოქმი 03/01/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ზედუბანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №005 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მანჭიორის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №006 ოქმი 02/18/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სამტრედიის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №007 ოქმი 02/18/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძიროვნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №008 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია

Pages