ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
სოფელ საწირის მოსახლეობასთან კონსულტაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №1 ოქმი 01/25/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების საკითხებთან დაკავშირებით №1 ოქმი 01/17/2019 01/08/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი მოწამეთა- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №10 ოქმი 02/05/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
კონსულტაცია სოფელ მუხურას მოსახლეობასთან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №11 ოქმი 02/04/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე №11 დადგენილება 01/12/2018 01/18/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის, 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №12 დადგენილება 01/26/2018 02/01/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კონსულტაცია სოფელ ცუცხვათის მოსახლეობასთან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №12 ოქმი 02/07/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
კონსულტაცია სოფელ ორპირის მოსახლეობასთან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №12 ოქმი 02/01/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ზედა ჭყეპი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №13 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი კოკა- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №14 ოქმი 02/01/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ლაფეთი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №15 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის სამსახურების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან. მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას. 2. №16 დებულება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი მანდიკორი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №16 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ნაბოსლევი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №17 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ №17 დადგენილება 08/11/2017 10/26/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ოხომირა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №18 ოქმი 02/01/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ქვედა ჭყეპი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №19 ოქმი 02/01/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ დაბაძვლის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №2 ოქმი 01/25/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი შუყერი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №20 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ჯონია - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №21 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ახალდაბა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №22 ოქმი 01/29/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ბუეთი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №23 ოქმი 01/30/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ №23 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
სოფელი გადმოღმა წყალწითელა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №24 ოქმი 01/29/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ №24 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
სოფელი გდაღმა წყალწითელა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №25 ოქმი 01/29/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულებულების დამტკიცების შესახებ №25 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ივანეული- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №26 ოქმი 01/30/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ №26 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ლეღვა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №27 ოქმი 01/30/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოცილურ საკითხთა კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოცილურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ №27 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ძუყნური - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №28 ოქმი 01/30/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ხრესილი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №29 ოქმი 01/29/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ზედუბანი -დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №3 ოქმი 01/25/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა რანგირების, საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა რანგირების, საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ №3 დადგენილება 01/12/2018 01/16/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ლაშია - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №30 ოქმი 02/06/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოციალური პროგრამები და დახმარების გაცემის წესი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან განსახორციელებელი მუნიციპალური სოციალური პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ №30 დადგენილება 02/27/2018 03/05/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ლეყერეთი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №31 ოქმი 02/06/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ოჯოლა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №32 ოქმი 02/06/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ხორჩანა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №33 ოქმი 02/07/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ჯვარისა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №34 ოქმი 02/06/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ცვლილება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის პროგრამულ ბიუჯეტში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №4 დადგენილება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი დაბაძველი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №4 ოქმი 01/25/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №42 დადგენილება 04/27/2018 05/03/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ №43 დადგენილება 12/22/2017 12/28/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ №43 დადგენილება 12/22/2017 12/28/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერის ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2018 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ №48 13 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ №48 14 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ანგარიში 2018 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ანგარიში 2018 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ №48 15 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე №48 16 განკარგულება 02/28/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages