ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საწვავის მოხმარება

 2021 წელს საწვავის მოხმარებაზე  გაწეული ხარჯი - 112 598 ლარი

2022 წელს საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი - 163 463 ლარი