ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ელისო ჭანტურიძე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, სორგანიზაციო განყოფილების  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან და სზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით

ტელ:595 700 717

ელ-ფოსტა: eliso.chanturidze@tkibuli.gov.ge

გააზიარე