ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

სოფლის კრებებისა და ამომრჩევლებთან კონსულტაციები გამართვის გრაფიკი                

5 თებერვალი, 2019

სოფლის კრებებისა და ამომრჩევლებთან კონსულტაციები გამართვის გრაფიკი

               

 

 1.  

მუხურა

04.02 - 1000

ამომრჩევლებთან კონსულტაცია

 1.  

საწირე

25.01-1200

ამომრჩევლებთან კონსულტაცია

 1.  

ზედუბანი

25.01-1530

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ძიროვანი

25.01-1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

დაბაძველი

25.01-1700

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ახალსოფელი

28.01-1300

დასახლების საერთო კრება

 1.  

სამტრედია

28.01-1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ბზიაური

28.01-1500

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ხრესილი

29.01 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ბუეთი

30.01 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ძუყნური

30.01 - 1600

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ლეღვა

30.01 - 1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ივანეული

30.01 - 1500

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ახალდაბა

29.01 - 1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

გადმოღმაწყალწითელა

29.01 - 1600

დასახლების საერთო კრება

 1.  

გადაღმაწყალწითელა

29.01 - 1500

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ცუცხვათი

07.02 - 1200

ამომრჩევლებთან კონსულტაცია

 1.  

სოჩხეთი

08.02 - 1600

დასახლების საერთო კრება

 1.  

წყნორი

08.02 - 1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ძმუისი

08.02 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

გურნა

11.02 - 1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

კისორეთი

11.02 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ციხია

12.02 - 1600

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ბობოთი

12.02 - 1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

კითხიჯი

12.02 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ანტორია

11.02 - 1700

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ნაძვა

12.02 - 1700

დასახლების საერთო კრება

 1.  

კორეეთი

12.02 - 1500

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ჯვარისა

06.02 - 1600

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ხორჩანა

06.02 - 1500

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ოჯოლა

06.02 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ლაშია

06.02 - 1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ლეყერეთი

06.02 - 1100

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ორპირი

01.02 - 1700

ამომრჩევლებთან კონსულტაცია

 1.  

ზედაჭყეპი

31.01 - 1600

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ქვედაჭყეპი

01.02 - 1100

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ლაფეთი

31.01 – 1430

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ჯონია

31.01 – 1530

დასახლების საერთო კრება

 1.  

კოკა

01.02 - 1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ოხომირა

01.02 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

მანდიკორი

31.01 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 1.  

შუყერი

31.01 – 1330

დასახლების საერთო კრება

 1.  

ნაბოსლევი

01.02 - 1500

დასახლების საერთო კრება

 1.  

კურსები

05.02 - 1600

ამომრჩევლებთან კონსულტაცია

 1.  

გელათი

05.02 - 1400

დასახლების საერთო კრება

 1.  

მოწამეთა

05.02 - 1200

დასახლების საერთო კრება

 

 

 

 

გააზიარე