ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
სოფელ მუხურას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/01/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ცუცხვათის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/06/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ზედუბნის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/31/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ციხიას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/09/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ზედა ჭყეპის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/02/2023 02/07/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლაშიას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მანჭიორის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/30/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კოკას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/07/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლეყერეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ საწირის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/31/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ლაფეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/02/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ოჯოლას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძიროვნის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/30/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ მანდიკორის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/02/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ჯვარისას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ნაბოსლევის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ხორჩანას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ორპირის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სოჩხეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/08/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ქვედა ჭყეპის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძმუისის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/08/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სამტრეედიის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/30/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ქვედა ჭყეპის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ წყნორის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/08/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გადმოღმა წყალწითელას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/31/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ შუყერის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/02/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბობოთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/09/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ახალდაბას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/31/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ჯონიას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/02/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გურნის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/09/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბუეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/31/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ცვლილება გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 43 დადგენილება 04/27/2018 12/27/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე 06/04/2021 N 47 479 სამოქმედო გეგმა 04/06/2021 04/08/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება მუნიციპალიტეტში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მერის ბრძანება და დანართი N 47 56 ბრძანება 01/09/2019 01/10/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
“ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენტოს“ შორის უსასყიდლო აღნაგობის ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემა “ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენტოს“ შორის უსასყიდლო აღნაგობის ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე N 48 1 განკარგულება 01/22/2019 01/23/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ანგარიში 2019 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ანგარიში 2019 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ N 48 1 ანგარიში 01/24/2020 01/27/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
2021 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე N 48 14 განკარგულება 03/17/2021 03/25/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“ ს დაფუძნებისა და რეგისტრაციის შესახებ საკრებულოს იურდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომიის დასკვნა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს დაფუძნების, რეგისტრაციაში გატარებისა და ფრაქციის თავმჯდომარედ ირაკლი აბესაძის არჩევის შესახებ N 48 2 განკარგულება 01/22/2019 01/23/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახე N 48 2 ანგარიში 01/27/2020 01/27/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეთა მოძრაობა“ -ს დაფუძნებისა და რეგისტრაციის შესახებ საკრებულოს იურდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომიის დასკვნა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეთა მოძრაობა“-ს დაფუძნების, რეგისტრაციაში გატარებისა და ფრაქციის თავმჯდომარედ მანუჩარი გოტიაშვილის არჩევის შესახებ N 48 3 განკარგულება 01/22/2019 01/23/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების 2020-2022 პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ საქართველოს რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების 2020-2022 პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ N 48 30 განკარგულება 06/10/2020 06/11/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი 2020- 2023წწ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის (2020-2023) დატკიცების შესახებ N 48 31 განკარგულება 06/10/2020 06/11/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის შემცირება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის შემცირების შესახებ N 48 37 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდს შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების შესახებ ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდისათვი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე N 48 38 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
სოციალური პროგრამების შესრულების ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელის ანგარიში და 2020 წლის ბიუჯეტიდან განსახორციელებელი მუნიციპალური სოციალური პროგრამის შესრულების თაობაზე“ N 48 64 ანგარიში 12/25/2020 12/29/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმა „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმის“ დამტკიცების თაობაზე“ განკარგულება №48 65 N 48 65 განკარგულება 12/25/2020 12/29/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ინფორმაცია, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის მანძილზე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების შესრულების შესახებ N 48 83 განკარგულება 12/25/2018 12/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N 48 84 განკარგულება 12/25/2018 12/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ N 48 85 განკარგულება 12/25/2018 12/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილები საქართველოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს - საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილების გამოყოფის შესახებ N1 განკარგულება 09/01/2020 09/04/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages