ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით საარჩევნო სუბიექტებზე შენობა-ნაგებობების უსასყიდლოდ გამოყოფის შესახებ 2021 წლის 02 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით თვითმმართველი ერთეულის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით, უსასყიდლოდ გამოიყოს, ტყიბულის კულტურის ცენტრის შენობა (მისამართი: ქალაქი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი №5) და მოსწავლე- ახალგაზრდობის სასახლის შენობა (მისამართი: ქალაქი ტყიბული, თაყაიშვილის ქუჩა №3). გ-75.75212212 განკარგულება 08/09/2021 08/09/2021 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილები გამოიყო 2021 წლის 02 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილების გამოყოფის შესახებ გ-75.75212213 განკარგულება 08/09/2021 08/09/2021 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 2021 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ 2021 წლის განვლილ პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე გ-75.75213131 ანგარიში 11/09/2021 11/11/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ინფორმაცია ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური მდგომარების შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური მდგომარების შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე გ-75.75213132 განკარგულება 11/09/2021 11/11/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა შემადგენლობა და კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა შემადგენლობის განსაზღვრისა და საკრებულოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ გ-75.752133710 განკარგულება 12/03/2021 12/08/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახალარჩეული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები ახალარჩეული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ გ-75.75213373 განკარგულება 12/03/2021 12/08/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’ წევრები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’ დაფუძნების, რეგისტრაციაში გატარების, ფრაქციის თავმჯდომარისა და ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევის შესახებ გ-75.75213379 განკარგულება 12/03/2021 12/08/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე გ-75.75220908 განკარგულება 03/31/2022 04/05/2022 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის ოქმი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების საკითხებთან დაკავშირებით № 2 ოქმი 01/11/2019 01/17/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ № 27RSXOOO10 ოქმი 12/12/2018 12/13/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ № 27RSXOOOO7 ოქმი 12/03/2018 12/04/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ № 27RSXOOOO8 ოქმი 11/30/2018 12/03/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ № 27RSXOOOO9 ოქმი 12/11/2018 12/12/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის მესამე შეხვედრის შესახებ № 3 ოქმი 01/24/2019 01/30/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ცვლილება 2019 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №1 დადგენილება 01/22/2019 01/31/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №1 დადგენილება 01/12/2018 01/16/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ საწირის მოსახლეობასთან კონსულტაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №1 ოქმი 01/25/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების საკითხებთან დაკავშირებით №1 ოქმი 01/17/2019 01/08/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი მოწამეთა- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №10 ოქმი 02/05/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე №11 დადგენილება 01/12/2018 01/18/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კონსულტაცია სოფელ მუხურას მოსახლეობასთან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №11 ოქმი 02/04/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ცვლილება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის, 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №12 დადგენილება 01/26/2018 02/01/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კონსულტაცია სოფელ ცუცხვათის მოსახლეობასთან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №12 ოქმი 02/07/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
კონსულტაცია სოფელ ორპირის მოსახლეობასთან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №12 ოქმი 02/01/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ზედა ჭყეპი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №13 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი კოკა- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №14 ოქმი 02/01/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ლაფეთი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №15 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი მანდიკორი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №16 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის სამსახურების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან. მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას. 2. №16 დებულება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ნაბოსლევი- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №17 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ №17 დადგენილება 08/11/2017 10/26/2018 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ოხომირა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №18 ოქმი 02/01/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ქვედა ჭყეპი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №19 ოქმი 02/01/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ დაბაძვლის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №2 ოქმი 01/25/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი შუყერი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №20 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ჯონია - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №21 ოქმი 01/31/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ახალდაბა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №22 ოქმი 01/29/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ბუეთი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №23 ოქმი 01/30/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ №23 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ №24 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
სოფელი გადმოღმა წყალწითელა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №24 ოქმი 01/29/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულებულების დამტკიცების შესახებ №25 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი გდაღმა წყალწითელა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №25 ოქმი 01/29/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ №26 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ივანეული- დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №26 ოქმი 01/30/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოცილურ საკითხთა კომისიის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოცილურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ №27 დებულება 11/23/2017 11/29/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელი ლეღვა - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №27 ოქმი 01/30/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ძუყნური - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №28 ოქმი 01/30/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ხრესილი - დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №29 ოქმი 01/29/2019 02/28/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელი ზედუბანი -დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №3 ოქმი 01/25/2019 03/07/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია

Pages